Rólunk

CARDET

A CARDET a Földközi-tenger keleti régiójának egyik vezető kutatási és képzési központja, globális szakértelemmel rendelkezik projektek tervezésében és megvalósításában, projektmenedzsmentben, képzés és e-learning területén. A CARDET számos felnőtt- és szakirányú képző szervezet fejlesztési projektben vett szociális munka, innováció és vállalkozás területén. Csapatában és igazgatótanácsában európai és nemzetközi felsőoktatási intézmények, képző központok és nemzetközi szervezetek szakemberei képviselik magukat, széles körű ismeretekkel rendelkeznek a felnőttképző szektorról és pénzügyekről, míg a CARDET a társadalmi igazságosságra és a társadalmi haladás előmozdítására koncentrál. A CARDET nemzetközi szakértői csapatot tömörít, akik több évtizedes globális szakértelemmel rendelkeznek a felnőttképzés, a kapacitásépítés, a tananyagfejlesztés, a szociális vállalkozói szellem, a szakképzés, a tervezés, az innováció, az oktatáskutatás, az értékelés és az emberi erőforrás fejlesztése területén.

ACCIÓN LABORAL

Az ACCIÓN LABORAL egy nonprofit szervezet, amely szervezetfejlesztési céllal jött létre a közigazgatással és a magánvállalkozókkal együttműködésben, hogy foglalkoztatás és képzés területén védelmet biztosítson a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett álláskeresőknek. Fő tevékenysége a munkaerő keresés, álláskeresők útmutatása és képzése, különösen azok számára, akiket a Nemzeti Foglalkoztatási Cselekvési Terv prioritásként határoz meg, mint: fogyatékkal élők, bevándorlók, tartós álláskeresők, alacsony képzettségű fiatalok, nők stb. Az ACCIÓN LABORAL kifejlesztett egy olyan munkamódszert, amely lehetővé teszi a szervezet számára, hogy bárhol programokat hajtson végre előre meghatározott idő alatt kimagaslóan jó eredményekkel. Szervezetünk társadalmi célja az életminőség javítása, kiemelve a foglalkoztathatóság és a kompetenciák fejlesztését.

CRE.THI.DEV.

CRE.THI.DEV. kutatásokra, valamint tanulmányok és cselekvési tervek kidolgozására összpontosít, főként az alábbi területeken: egész életen át tartó tanulás, tervezés, minőség, kutatás és innováció, technológia transzfer, üzleti és marketingtervek, környezeti tanulmányok; Atlétika, kultúra, közlekedés, energiatakarékosság, környezet, szociálpolitika, szociális gazdaság, kutatás és innováció, technológia transzfer vállalkozások számára - elsősorban kis- és közepvállalatok (bőr, cipő, textil, ruházat, márvány, fa és bútorok, kerámia, ezüst és arany, szintetikus polimerek, mezőgazdasági élelmiszerek és mások); helyi, regionális, nemzeti és európai hatóságok, nemzetközi szervezetek, nem uniós országok. Fő célunk a helyi, regionális, nemzeti és európai hatóságok, egyetemek, kutatóközpontok, szervezetek, vállalkozások egyesületei és vállalkozások közötti hálózatépítés és együttműködés elősegítése az innováció, a vállalkozói szellem, a szociális gazdaság, a fenntartható fejlődés és a tudáscsere előmozdítása és terjesztése érdekében .

ITTI

Az Institute for Technology Transfer and Innovations (ITTI) a nemzeti innovációs infrastruktúra létrehozásán és fejlesztésén, az új ismeretek terjesztésén, a technológiai vállalkozói szellem ösztönzésén, a tudás és technológia átadásán, valamint az innovatív termékek piaci alkalmazásán dolgozik. Az Intézet tevékenységei a kutatás fejlesztése és finanszírozása, innovációk fejlesztése és alkalmazása. Az Intézet munkája során kritikus fontosságú az üzleti és a tudományos közösség közötti együttműködés fejlesztése.

PROGEU

A Progeu egy társadalmi promóciós egyesület, amely a tervezési és fejlesztési szektorban működik. Küldetése, hogy hozzájáruljon az olasz rendszer európai fejlődéséhez. Céljait a fiatalok tájékoztatása, képzése, foglalkoztatása révén éri el, valamint támogatja a közigazgatást, a vállalkozásokat és a nonprofit szervezeteket a szinergiák megteremtése és a fejlesztési projektek, programok megvalósítása érdekében. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó területek a környezet és a fenntartható fejlődés, a nemzetközi együttműködés, az innováció és a digitalizáció, valamint az európai jog hatékony alkalmazása, az aktív állampolgárság és a nemek közötti egyenlőség.

CROMO

A Cromo Alapítvány 2002-ben alakult meg azzal a céllal, hogy tréningjei, és fejlesztő projektjei révén hozzájáruljon a civil szektor folyamatos fejlődéséhez, egy részvételi elvű, aktív, demokratikus társadalom megerősödéséhez Magyarországon és Európában. Szervezetünk alapvető értékei a hitelesség, az elszámoltathatóság, a professzionalizmus és az innováció. Hiszünk az aktív állampolgárságban és a helyi demokráciában, valamint abban, hogy megtaníthatjuk a fiatalokat arra, hogy cselekedjenek azért az országokért, amelyben élnek. Szeretnénk, ha a helyi szervezetek jól irányítottak és hatékonyak lennének; a helyi polgárok aktívak és elkötelezettek a részvétel mellett; a helyi közösségek aktívak és fenntarthatók; a társadalom befogadó és toleráns lenne.