Платформата за електронно обучение Actnow е активна!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

Платформата за електронно обучение Actnow е активна!

Платформата за електронно обучение ActNow предлага на потребителите множество онлайн и офлайн дейности, казуси, ролеви сценарии, както и обширно библиографско проучване по темата за изменението на климата и инструменти за повишаване на осведомеността за него. Тя позволява на учащите да подобрят знанията си по:

 • Разширена реалност
 • Въздействие на изменението на климата и последици за водата
 • Въздействие на изменението на климата върху хората
 • Въздействие на изменението на климата върху дивата природа
 • Обучение на базата на симулации
  • Сценарий 1: Социални актьори по отношение на изменението на климата – среща между учени, политици и представители на индустрията
  • Сценарий 2: Модел с нулеви емисии
  • Сценарий 3: Обикновена или екологична мобилност?
  • Сценарий 4: Маса за диалог между предприятията и публичната администрация – да направим бизнеса устойчив

Платформата е достъпна на следния линк на английски, испански, италиански, унгарски, гръцки и български език.

Leave a Reply