Multiplier Event – България

На 11 март 31 младежки работници Учители, образователни експерти, доброволци и ученици участваха в събитието „Мултипликатор“ в България. Беше създаден регистрационен формуляр, който беше разпространен сред учениците. Освен това екипът ни разпространи подробности и покана за събитието по всички канали на ИТТИ, в социалните и партньорските мрежи. Образователни и младежки експерти, участвали в предишни дейности по проекта, бяха поканени да се присъединят.

Екипът ни реши да организира това събитие в новосъздадения образователен център STEM в Математическата гимназия, Пловдив. Това е водещо местно училище и работи по доста проекти, много от които са на тема екология и изменение на климата. На среща с директора на училището бяха обсъдени датата, продължителността и начинът на провеждане на събитието. Беше определена подходяща дата и подготвена информация, която да бъде изпратена на учениците. Беше създаден формуляр за регистрация и разпространен сред учениците. Освен това нашият екип разпространи подробна информация и покана за събитието по всички канали, социални и партньорски мрежи на ITTIs. Образователни и младежки експерти, участвали в предишни дейности по проекта, бяха поканени да се присъединят.

Общото мнение, споделено от участниците, е, че проектът и съответните материали, инструменти, методология с различните сценарии и образователната платформа са много интересни, полезни и навременни. Те са направени много професионално, както визията, така и съдържанието. Всички материали са изчерпателни. Разгледани са различни аспекти. В допълнение към използвания образователен подход има много нова и полезна информация за образователните експерти, включително за учителите, за обучителите и младежките работници.

Като цяло, резултатите от обучението/МО са определено положителни. Общото мнение, споделено от участниците, е, че проектът и съответните материали, инструменти, методология с различните сценарии и образователната Платформа са много интересни, полезни и навременни. Те са много професионално направени, както визията, така и съдържанието. Всички материали са изчерпателни. Разгледани са различни аспекти. В допълнение към използвания образователен подход има много нова и полезна информация за образователните експерти, включително за учителите, за обучителите и младежките работници. Игровизацията на учебния процес идва съвсем естествено в цифровата учебна среда. Предложеният метод на преподаване ще стимулира учителите и учениците да бъдат креативни, да учат бързо и да прилагат в дългосрочен план, както и да активизират по-пасивните и незаинтересовани ученици да станат активни участници в учебния процес. Инструментите, разработени и включени в платформата, дават възможност за мислене, анализ и изследователска дейност на младите хора. Те съответстват на знанията и уменията, които се предвижда да бъдат развити.

Материалите по проекта, инструментите и образователната платформа ActNow следва да бъдат още по-широко и всеобхватно разпространени сред училищата, неправителствените организации и различни заинтересовани страни.

Повече информация за проекта можете да намерите тук: https://www.actnow-europa.eu/

Leave a Reply